Consell de Mallorca. Direcció Insular de Política Lingüística. Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Assertivitat lingüística en situacions en què ens relacionam amb persones amb qui ja tenim una relació (20.06.2018)
Sostenibilitat Lingüística, número 42
Sostenibilitat lingüística 42
Sostenibilitat lingüística 42
Ferran Suay i Gemma Sanginés, en el seu llibre Sortir de l’armari lingüístic, també aporten recomanacions per a aquelles persones que, tot i tenir una relació amb una persona coneguda que fins ara s’ha mantingut en castellà, ara podrien comunicar-s’hi en català, bé perquè estan capacitades per parlar-hi o bé perquè poden entendre’l sense dificultat.