Consell de Mallorca. Departament de Participació Ciutadana i Presidencia
Assertivitat lingüística en situacions en què ens relacionam amb persones desconegudes (23.04.2018)
Sostenibilitat lingüística, 41
Sostenibilitat Lingüística 41
Sostenibilitat Lingüística 41
Ferran Suay i Gemma Sanginés, en el seu llibre Sortir de l’Armari lingüístic, apunten unes quantes recomanacions —tot i que són conscients que és difícil que siguin vàlides per a tothom i en tota situació—, amb la pretensió que siguin útils per a aquelles persones que volen viure més en català i sentir-se còmodes quan mantenen la llengua amb tot tipus d’interlocutors.