Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Assertivitat lingüística. Primers contactes. Raons dels parlants nous per usar el català. Reaccions dels intelocutors (15.03.2018)
Sostenibilitat lingüística, 40
Sostenibilitat lingüística 40
Sostenibilitat lingüística 40
Quan els parlants arriben a no abandonar innecessàriament l’ús de la llengua pròpia, i s’hi senten totalment còmodes, es parla d’assertivitat lingüística, la situació en què es troben els parlants de llengües no minoritzades. L’assertivitat ens permet expressar què volem (interessos, desitjos, necessitats...), amb opcions d’aconseguir-ho, sense atacar, sense manipular, etc.