Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l'àmbit dels serveis (20.10.2017)
Sostenibilitat lingüística 38
Sostenibilitat lingüística 38
Sostenibilitat lingüística 38
Qualsevol ciutadà, en l’àmbit de les Illes Balears, té el dret d’emprar la llengua catalana, com a usuari actiu i passiu, en les relacions amb persones, entitats i empreses proveïdores de béns i de serveis. Això vol dir que té el dret de rebre informació i documentació en llengua catalana sobre els béns i els serveis oferts, d’adreçar-se en català, oralment i per escrit, als proveïdors dels béns i dels serveis, i de rebre una resposta en la mateixa llengua, en un context en què la possibilitat d’emprar el català sigui evident i en què l’ús del català no suposi cap tipus de tensió, dilació en l’atenció ni cap altre perjudici per a l’usuari.