Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Dret d'emprar el català en l'àmbit del lleure (23.08.2017)
Sostenibilitat lingüística núm. 36
Sostenibilitat lingüística 36
Sostenibilitat lingüística 36
En general, la llengua catalana té una posició secundària, o menys, davant la supremacia del castellà, i fins i tot de l’anglès, en les activitats de lleure, especialment en els espectacles de masses (esdeveniments esportius, concerts de música, cinema, teatre...).
Amb l'objectiu de corregir els desequilibris lingüístics, el Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021 també fa una proposta d'intervenció en aquest sector, perquè puguem exercir amb normalitat el dret d’usar-hi el català.