Consell de Mallorca. Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari (08.03.2017)
Sostenibilitat lingüística, 34
Sostenibilitat lingüística, 34
Sostenibilitat lingüística, 34
«Qualsevol ciutadà de les Illes Balears té el dret d’emprar la llengua catalana en les seves comunicacions orals i escrites amb els organismes de la comunitat autònoma que ofereixen assistència sanitària. Això vol dir que té el dret d’expressar-se de forma normal en català en aquest àmbit i de ser correspost també de forma normal en la mateixa llengua, en un entorn en què la possibilitat d’usar el català sigui evident i en què l’ús del català no suposi cap tipus de tensió, dilació en l’atenció ni cap altre perjudici per a l’usuari».