Consell de Mallorca. Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
Trentè aniversari de la Llei de normalització lingüística (27.06.2016)
Sostenibilitat lingüística núm. 31
Sostenibilitat lingüística, 31
Sostenibilitat lingüística, 31
La normalització lingüística és un procés de reversió de la substitució lingüística que permet que una llengua que ha patit un procés de minorització (llengua minoritzada), o que no ha desenvolupat totes les seves potencialitats, recuperi l’estatus perdut de llengua plena
i construeixi tots els elements necessaris per constituir un instrument de comunicació i de cultura.