HEMEROTECA


Consulta els números de la revista que et pots descarregar en PDF

Laura Prados Mas i Rafel Cladera Bernardino

Especialista en preparació laboral / Preparació laboral: perfil i àmbits d'actuació

El treball és una activitat bàsica de l’ésser humà que li possibilita la integració social, li proporciona autonomia i li permet desenvolupar un conjunt d’habilitats manuals i/o intel·lectuals que el converteixen en subjecte social productiu i creatiu.

Foto: Arxiu Iniciatives Sociolaborals, Programa ERGON. IMAS
Foto: Arxiu Iniciatives Sociolaborals, Programa ERGON. IMAS
El col·lectiu de les persones amb discapacitat, especialment pel que fa a aquelles persones que han de menester d’un procés d’acompanyament presencial al lloc de treball amb un o una professional (preparador laboral), és un dels que té més dificultats per accedir al mercat laboral. De fet, la taxa d’atur és tres o quatre vegades més elevada que la de la població general.