Rosa González
Els projectes migratoris de les dones. No s'han quedat a casa. Segona part (07.03.2011)
La primera part d'aquest article fa part de la revista Alimara núm. 53
Foto: TONI OLIVER
Foto: TONI OLIVER
Revisant la bibliografia hom percep clarament una imatge molt esbiaixada d’aquest tema. Molta, fa part d’una visió androcèntrica; una altra part, recull la idea que hi ha projectes propis de dones segons l’origen. Finalment, altres estudis són generals i se centren majoritàriament en l’àmbit laboral. Així i tot, hi ha poques veus de les pròpies dones i molt poca bibliografia identificant que les perspectives del seu projecte migratori engloba el seu preprojecte, la seva realitat i el seu futur. És possible identificar en els projectes estratègies emancipadores i apoderadores?