Alexandra Mus, Joana M. Mestre i Helena Cuartero
Sexualitat: un tabú als anys de la Postguerra espanyola (09.03.2011)
Durant l'època de postguerra a Mallorca, el tema de la sexualitat era un tema exclusiu de l'àmbit més íntim i privat.
Foto: TONI OLIVER
Foto: TONI OLIVER
La mostra de l’estudi han estat usuaris/àries que assisteixen a activitats d’esplai de les Llars del Consell de Mallorca, majors de 65 anys i que tenen la suficient autonomia per poder respondre al qüestionari. El motiu de la selecció de la mostra va ser el de poder tenir d’una forma eficaç una gran quantitat de persones majors de 65 anys amb les característiques determinades que requeria l’ estudi.