Xavier Bonet
El procés de reinserció sociolaboral de les persones drogodependents: estudi de seguiment d'altes educativo-terapèutiques de Projecte Home Balears 2006-2009 (11.03.2011)
La finalització amb èxit de programes que aborden integralment el problema de la drogodependència des de la perspectiva individual i social de la persona que la pateix, no posa un punt i final al procés de reinserció de les persones. La generació d’un procés de canvi, de creixement individual i de potenciació de les capacitats personals, no s’exhaureix amb l’acabament del programa, sinó que segueix evolucionant de manera positiva per a la immensa majoria dels casos.
Foto: MARCOS MOLINA
Foto: MARCOS MOLINA