Mireia Planells Muntaner
La mediació familiar: la millor de les solucions possibles (14.06.2010)
Mireia Planells Muntaner, mediadora familiar, presenta aquesta tècnica de resolució de conflictes, els beneficis que genera i la seva incidència a Mallorcs
Foto: Arxiu Alimara
Foto: Arxiu Alimara

La mediació familiar és una tècnica de resolució de conflictes que sinclou dins de les anomenades Tècniques Alternatives de Resolució de Conflictes (TARC). Com a tal, el que pretén és donar resposta a una situació de conflicte (en aquest cas, una situació de ruptura de parella o de conflicte dins la família més extensa) utilitzant una via alternativa a les establertes administrativament o legalment.
La intenció final és aconseguir que les parts enfrontades puguin resoldre les qüestions que les separen i arribar a acords per si mateixos, recuperant el poder de decidir personalment sobre allò que realment només els afectarà a ells, als seus fills o a altres membres de la família.