Fernanda Caro Blanco
Cooperació al Desenvolupament i Treball Social: el repte de definir un rol professional des de la formació sobre el terreny (16.06.2010)
Fernanda Caro Blanco, professora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB presenta l'experiència que despleguen els estudis de Treball Social de la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament
Foto: Arxiu Alimara
Foto: Arxiu Alimara
Larticle que presentam a continuació vol mostrar lexperiència que, des de lany 2004 fins a lactualitat, estam desenvolupant als Estudis de Treball Social de la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament. Ens centrarem en les activitats de formació sobre el terreny i pràctiques en cooperació realitzades per alumnes de tercer curs de la Diplomatura en Treball Social, amb lobjectiu davaluar la qualitat de la intervenció realitzada pels estudiants, la viabilitat dels projectes en els quals sinsereixen les serves accions, la possible incidència daquestes sobre la transformació social i la millora de la qualitat de vida de les persones i comunitats beneficiàries, així com la incidència que aquestes experiències tenen en la millora de la formació professional dels futurs treballadors socials. Una primera avaluació daquesta experiència es va presentar com a comunicació al IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, celebrat a Bellaterra, Barcelona, el mes de novembre de 2008. La publicació dun volum monogràfic sobre cooperació al desenvolupament de la Revista Alimara ens ha animat a aprofitar loportunitat dapropar els professionals de les nostres illes a les intervencions que en aquesta matèria es realitzen des del estudis universitaris de Treball Social a Balears, a la vegada que aprofundir en lavaluació iniciada fa un any.