Rosa González
Els projectes migratoris de les dones. No s'han quedat a casa. (13.01.2010)
Rosa González, treballadora social ha duit a terme un estudi sobre els projectes migratoris de les dones extracomunitàries al municipi de Palma, del que publicam ara la primera part.
Foto: Arxiu Xarxa Drets Humans
Foto: Arxiu Xarxa Drets Humans
Aquest treball suposa una aproximació a les dades de les dones immigrants extracomunitàries en el municipi de Palma.

Com a treballadora social, mantinc molt de contacte amb aquest col·lectiu, motiu pel qual, per mi, té molta presència. Presència que, no obstant, no té equivalència en el discurs social.

Tot això em fa qüestionar si realment aquesta percepció meva respon a la realitat. Hi ha un creixement important de la població femenina immigrant? I si és així, per què quan es parla de la immigració no es dóna "pes" a aquest col·lectiu? Perquè els estudis que s'engeguen no se'n fan ressó ni la seva presència es fa senti en la població? Quins són els projectes migratoris de les dones?