Serveis Socials

L’IMAS i la FBD es reuneixen amb els responsables de Serveis Socials dels municipis de Mallorca

La renovació dels convenis sobre l’aplicació de la Llei de Dependència ha centrat la trobada (05.02.2014)


La coordinadora de l’àrea de Gent Gran de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Ana Belén Velasco, juntament amb la directora tècnica de la Fundació Balear d’Atenció a la Dependència (FBD) de la conselleria de Serveis Socials del Govern balear, Sira Fiz i la responsable d’atenció a la dependència de l’IMAS, Sofia Alonso, s’han reunit aquest matí amb els regidors i tècnics de referència dels serveis socials dels municipis de menys de 20.000 habitants de Mallorca.

Durant la reunió, que ha tengut lloc a la seu de la Federació d’Entitats Locals de Balears (FELIB), s’ha presentat la renovació dels “Conveni específic de col•laboració de l’execució de mesures necessàries per a l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia i l’atenció a persones en situació de dependència” que signaran en breu els municipis presents en la trobada amb l’IMAS.

L’objecte del conveni és establir les línies bàsiques de col•laboració i participació en l’exercici de les competències respectives, per dur a terme les mesures necessàries per a l’aplicació de la Llei de Dependència. De la mateixa manera, totes les administracions signants es comprometen a col·laborar per la millor aplicació de criteris en la distribució de recursos per a la dependència d’acord amb les necessitats de la població dependent dels diferents municipis de l’Illa.