Atenció a la Dependència

L’IMAS ha atorgat l'any 2013 més de 200.000 euros en ajudes a persones majors i amb discapacitats

Concretament, l'institut vinculat al Consell de Mallorca ha concedit 111.444,02 per a gent gran i 91.325,09 per a usuaris discapacitats (11.01.2014)


L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha atorgat l’any 2013 un total de 202.769,11€ en ajudes individuals per a persones majors i persones amb discapacitat. Concretament, i tal i com ja ha sortit publicat al BOIB, s’han concedit enguany 111.444,02 € des de l’àrea de Gent Gran per a persones majors de 65 anys, i 91.325,09 € des de l’àrea de Persones amb Discapacitat per a usuaris amb una discapacitat reconeguda que no haguessin complert els 65 anys en el moment de lliurar la sol·licitud.

L’objectiu d’aquestes convocatòries d’ajudes, que es varen publicar el passat mes de maig, és atendre problemes específics d’aquests dos col•lectius i ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida. En ambdues convocatòries, just es podia subvencionar un concepte per persona sol·licitant, i en cap cas es podia superar els 2.000 euros.

Àrea de Gent Gran

En el cas de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones majors, el 2013 s’hi varen presentar un total de 212 persones sol·licitants i es va concedir a un total de 159 persones. Es varen destinar en aquesta convocatòria un total de 111.444,02 € dels 149.237 € que hi havia pressupostats, per la qual cosa es va poder concedir el 100 % de l’estipulat a totes les persones que complien els requisits.

De les 159 persones beneficiàries de 2013, 103 són dones i 56 són homes. Igualment, per edats: 58 tenen entre 65 i 75 anys; 75, entre 76 i 85 anys; i 26, més de 86 anys. Gairebé en la seva totalitat (151) són de nacionalitat espanyola.

Pel que fa als ajuts sol·licitats entre aquest col·lectiu, destaquen les corresponents a prestacions tècniques, com ara les pròtesis o els llits adaptats, amb quantitats que oscil·len entre els 67 d’€ unes sabates ortopèdiques i els 2.000 d’una cadira de rodes o de l’adquisició d’un vehicle adaptat, i les ajudes tècniques per a la llar (rentadores, forns o llits adaptats), amb quantitats que van des dels 55 € per un microones i els 470 per a un frigorífic en el cas dels estris bàsics de l’habitatge.

Àrea de Persones amb Discapacitat

En el cas de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat, el 2013 s’hi varen presentar un total de 170 persones sol·licitants i se’n varen concedir un total de 110. L’IMAS ha destinat en aquesta convocatòria 91.325,09 € dels 215.000 € pressupostats, per la qual cosa, tal com va passar en el cas de les ajudes per a persones majors, s’atorgà el 100 % estipulat a totes les persones sol·licitants que complien els requisits. En aquest sentit, l’any 2012, l’IMAS concedí un total de 62.221,17 € a un total de 92 persones beneficiàries en el marc d’aquesta convocatòria, per la qual cosa el 2013 ha suposat un augment del 46,77% de la despesa.

De les 110 persones beneficiàries d’aquest 2013, 52 són dones i 58 són homes. Per edats: la majoria tenen menys de 18 anys (48); 5, entre 18 i 25; 8, entre 26 i 35; 19, entre 36 i 45; 20, entre 46 i 55; i 10 beneficiaris, entre 56 i 64 anys. Igualment, quasi la totalitat (101) són de nacionalitat espanyola.