Menors

El Govern destina 35.000 euros a subvencions per recolzar l'emancipació de joves extutelats i en procés d'emancipació

L'import total quees destinarà a aquesta finalitat és de 35.000 euros (14.10.2013)


La Conselleria de Família i Serveis Socials atorgarà subvencions a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes dirigits al suport i l'atenció a joves que han estat sotmesos a tutela administrativa o amb un expedient de mesures judicials i que es troben en procés d'emancipació.

L'import total que la Direcció general de Família i Menors destinarà a aquesta finalitat és de 35.000 euros. Aquesta convocatòria d'ajudes està destinada a les entitats, amb la finalitat de que puguin cobrir les despeses necessàries per dur a terme les activitats que incloguin en els projectes que presentin. Les entitats que desitgin presentar els seus projectes ho poden fer entre els dies 13 i 27 d'Octubre en qualsevol registre oficial.

Les bases d'aquest concurs estan publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 12 d'octubre. Un dels objectius de la Conselleria consisteix a recolzar a tots els col•lectius més vulnerables; per aquest motiu està amb els joves que acaben de complir amb les mesures judicials o de tutela per part de l'Administració.

La Direcció general de Família i Menors pretén aportar el màxim de recursos a aquestes persones ja que és fonamental que tots ells trobin els suports necessaris que els permetin salvar els esculls per emancipar-se i reinserir-se en la societat.