Atenció a la Dependència

El sistema de dependència registra el 2013 més beneficiaris que mai a les Balears, amb 10.771 persones

L’increment en el nombre de beneficiaris es mostra a les quatre illes amb un augment que varia entre el 5% de Formentera i el 17% de Menorca (21.01.2014)

Balanç aplicació Llei Dependència
Balanç aplicació Llei Dependència

La consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández, ha informat avui sobre les principals dades de dependència de l’any 2013, que reflecteixen un rècord en el nombre de beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 10.771 persones obtenen algun tipus de prestació de dependència. A més, aquesta xifra, en data de 31 de desembre de l’any passat, implica un increment del 14,57% (+1.370 persones) respecte al 31 de desembre de 2012.

L’increment en el nombre de beneficiaris es mostra a les quatre illes, ja que a Mallorca és del 14,4%, amb 8.680 beneficiaris; a Menorca són 1.118 els beneficiaris, el que suposa un 17% més; a Eivissa, 906 (+14,1%), i 67 a Formentera (+4,7%).

Pel que fa a les persones pendents de rebre la prestació és la dada més baixa d’ençà que el sistema s’ha estabilitzat (final 2010), amb 4.113 persones. Aquesta xifra suposa 2.628 persones menys en un any que esperen a rebre la prestació, per tant, una davallada del 39%. També, aquesta situació es dóna a les 4 illes: a Mallorca, un 44% menys; a Menorca, un 20,7% menys; a Eivissa els pendents de prestació baixen un 25%; i a Formentera, un 24%.

Això fa que el percentatge (dades en termes percentuals) de beneficiaris de la prestació respecte del total de persones que tenen dret a rebre-la sigui el més alt fins al moment amb un 72,4% de beneficiaris respecte del total que en tenen dret, dada que just un any abans (31 de desembre de 2012) era del 58,24%.

En aquesta mateixa línia, les persones pendents de prestació assoleixen els percentatges més baixos fins ara, amb un 27,6%, quan aquesta dada era el 31 de desembre de 2012 del 41,76%. (Gràfic p. 2)

Pel que fa al tipus de prestació, al llarg de 2013, el 71% han estat prestacions econòmiques per cures a l’entorn familiar, el 18% són d’atenció residencial, el 8% per a estades a centres de dia i de vespre, i el 3% restant corresponen a prestacions econòmiques vinculades al servei (gràfic p. 3). La voluntat de la Conselleria és invertir aquests percentatges de manera que de cada vegada s’utilitzin altres recursos de la cartera de serveis de dependència alternatius a la prestació econòmica per cures a l’entorn familiar.

Amb aquest objectiu, l’any passat es va anunciar la posada en marxa de nous serveis com ara el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) d’Alta Intensitat, que actualment es desenvolupa com a programa pilot, perquè després s’implanti de manera definitiva.

També, enguany es començarà a oferir el servei de teleassistència, amb la voluntat que aquest passi a formar part de la cartera de dependència de les Balears.

Tot i això, s’ha de recordar que l’any 2013 s’ha dedicat més pressupost que mai a les prestacions econòmiques per cures dins l’entorn familiar, amb un total de 41.021.289,92, quasi 9 milions més que el 2011.


En darrer lloc, la dada que fa referència al creixement net de beneficiaris de dependència en tot l’any passat -de 1.370 persones- és el resultat de les 2.468 altes introduïdes en el sistema, mentre que s’han donat 1.278 baixes.


Fernández, que ha estat acompanyada pel director general de Serveis Socials, Rafael Romero, ha destacat la tendència positiva de les dades, però ha afegit que el Govern no es conforma amb aquestes xifres i seguirà treballant per millorar el sistema i acabar amb la llista d’espera.