Menors

El Govern i Projecte Jove col·laboren per segon any consecutiu en el tractament de deshabituació de consum de drogues de joves amb mesures judicials

Durant el seu primer exercici de vigència, ha assolit una taxa d’efectivitat del 62,5%, segons la Fundació Projecte Jove (20.02.2014)

Conveni Govern-Projecte Jove
Conveni Govern-Projecte Jove

La Conselleria de Família i Serveis Socials, mitjançant la Fundació Institut Socieducatiu s’Estel, i Projecte Jove han signat un conveni per a assegurar, durant el 2014, el manteniment del servei de tractament de deshabituació de consum de drogues entre joves i menors amb mesures judicials.

Es tracta del segon any consecutiu que aquest programa estarà en marxa, després de l’experiència iniciada el desembre de 2012 i, durant el seu primer exercici de vigència, ha assolit una taxa d’efectivitat del 62,5%, segons la Fundació Projecte Jove.

De conformitat amb l’acord subscrit avui per la presidenta de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, Apol•lònia Socias, i el vicepresident de la Fundació Projecte Jove, Bartomeu Català, la Conselleria aportarà 112.000 euros per al manteniment de set places residencials en un pis de la Fundació Projecte Jove. Allà podran ser derivats els joves que compleixin mesures d’internament de règim obert o semiobert que preveu la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors i que tinguin problemes de drogoaddiccions. Ambdues institucions es comprometen a col•laborar en l’elaboració i l’aplicació de programes i actuacions educatives i preventives en matèria de drogues i altres substàncies psicotròpiques, així com a dur a terme intervencions individualitzades.

BALANÇ

Durant el primer any de vigència, la Direcció General de Família i Menors va proposar la derivació al servei de deshabituació de consum de drogues un total de 15 casos. D’aquests, dos no presentaven un perfil adequat, per tant no superaren el procés de valoració. Es va decidir que, amb el perfil i situació d’aquests dos usuaris, no era convenient iniciar un procés d’alta exigència i que era més convenient que continuessin en el centre Es Pinaret, on reben un tractament específic i adaptat, mitjançant els programes i tècnics del centre. Dels 13 casos, un es troba a l’espera de resolució judicial per entrar-hi; 4 estan en situació de valoració en el centre de dia de la Fundació Projecte Jove i 8 ingressaren efectivament en el programa objecte del conveni que es signa avui.l Així ho ha explicat el director de Projecte Jove, Marcos Campoy.

Campoy també ha assenyalat que d’aquests 8 joves, dos aconseguiren l’alta terapèutica després de superar amb èxit la mesura; un altre va complir amb èxit la mesura, però sense alta terapèutica, atès que havia complit la mesura abans d’obtenir-la i per iniciativa va seguir amb el programa; un altre es troba en la fase final del tractament, i el darrer continua complint amb els objectius del programa, encara que no es troba en una fase avançada. Per tant, la Fundació Projecte Jove valora que la taxa d’efectivitat d’aquest nou recurs terapèutic d’alta exigència és del 62,5%. Dels 8 joves que ingressaren, tres abandonaren el tractament sense acabar-lo.