Atenció a la Dependència

La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència assumirà noves tasques

Entre elles s'inclourà l’exploració i valoració dels infants de zero a sis anys o l’elaboració de les propostes de programes individuals d’atenció (PIA) i les seves revisions (13.03.2014)

Noves tasques Fundació Dependència
Noves tasques Fundació Dependència

El Patronat de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears s’ha reunit avui, sota la presidència de la consellera Sandra Fernández, per tractar, entre d’altres temes, l’aprovació d’un acord que reuneix i ordena tots els centres que gestiona i que l’atorga noves encomanes de gestió, com ara el desenvolupament d’aplicacions informàtiques en matèria de dependència.

L’acord ordena els encàrrecs de gestió de la Fundació relatius a tasques com l’exploració i valoració dels infants de zero a sis anys, mitjançant el Centre Base, o l’elaboració de les propostes de programes individuals d’atenció (PIA) i les seves revisions, entre d’altres.

També s’ha aprovat l’inici de l’expedient per a la signatura de l’acord marc de pràctiques per a estudiants de postgrau amb el Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB, concretament del Màster en Ciències Socials aplicades a l’atenció sociosanitària.

Per últim, el Patronat ha decidit, per mutu acord de les parts, la resolució de sengles convenis amb els ajuntaments de Maó i Manacor per a la coordinació de les mesures per a l’aplicació de la Llei de la Dependència. Igualment, ha acordat la modificació de la relació de llocs de treball de la Fundació i amortitzacions per adaptar-se a les necessitats reals del servei.